VALORI SI VIZIUNE
Noi credem în inspiraţia, infailibilitatea şi autoritatea supremă a Bibliei ( Sfânta Scriptură ) ca fiind singurul Cuvânt prin care Dumnezeu vorbeşte oamenilor şi prin care oamenii pot să Îl cunoască şi să-i cunoască căile.

Noi credem că este un singur Dumnezeu existent în Triunitate: Tată, Fiu şi Duh Sfânt. El este Creatorul, Susţinătorul, Stăpânul întregii creaţii şi Singurul căruia trebuie să-I aducem închinare.

Noi credem în divinitatea şi umanitatea Domnului Isus Hristos. El a venit prin întruparea în Fecioara Maria. A venit să fie Jertfa de ispăşire ( îndepărtare ) a păcatelor noastre. S-a înălţat la cer ca să fie Marele nostru Preot. De aceea este Singurul care poate să mântuiască în mod desăvârşit pe toţi oamenii care vin la El cu pocăinţă sinceră şi credinţa conformă Scripturii. El va veni iar cu putere şi glorie ca să judece pe toţi oamenii cu o judecată dreaptă.

Noi credem că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu pentru scopuri veşnice. Credem că omul, prin păcat, a pierdut părtăşia cu Dumnezeu şi destinul său etern în glorie. Că va fi judecat şi condamnat pentru trăirea lui în neascultare de Dumnezeu.

Noi credem că Dumnezeu dă posibilitatea fiecărui om să se mântuiască. Mântuirea este numai prin primirea în inimă a unicului Mântuitor slăvit, Domnul Isus Hristos. Această primire în inimă se realizează printr-o pocăinţă sinceră, printr-o credinţă autentică, care este mărturisită cu gura proprie şi prin botez. Cei mântuiţi primesc Duhul Sfânt, ca o pecete a mântuirii lor şi ajutor pentru trăirea în ascultare de Dumnezeu.

Noi credem că la moartea biologică, duhul ( sufletul ) celor mântuiţi, se duce într-un loc de fericire, iar a celor nemântuiţi într-un loc de pedeapsă. La venirea Domnului Isus, trupurile tuturor, transformate în trupuri adecvate pentru o lume spirituală vor învia; cei mântuiţi pentru viaţa veşnică, cei nemântuiţi pentru pedeapsa veşnică. Pentru că pocăinţa şi credinţa vin numai în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu, credem că este privilegiul şi responsabilitatea noastră să propovăduim acest Cuvânt.

Noi susţinem căsătoria ca fiind unirea voluntară, bazată pe dragoste dintre un bărbat şi o femeie. Rostul căsătoriei este ca cei doi să se ajute reciproc ca să trăiască o viaţă de creştini autentici şi în final să ajungă în cer.

Noi credem că Dumnezeu este dătătorul vieţii, de aceea doar El are dreptul să o curme, când vrea şi cum vrea. Prin urmare, ne pronunţăm categoric împotriva avorturilor, sinuciderii, războiului şi eutanasiei.

Noi considerăm că libertatea religioasă este inalienabilă şi irevocabilă, respingem prozelitismul religios ca mijloc de manipulare a persoanelor. Credem în dreptul şi responsabilitatea fiecărui om de a-şi alege singur credinţa.
DESPRE NOI
Suntem o comunitate de creştini evanghelici constituiţi şi organizaţi într-o biserică creştină baptistă situată în oraşul Seini din judeţul Maramureş, pe drumul ce leagă Baia Mare de Satu Mare. Biserica are 110 membrii, un cor de 30 persoane, o grupă de copii şi una de tineri.

Am ales numele de "Golgota" pentru că este foarte sugestiv. Este locul unde Fiul lui Dumnezeu s-a jertfit pentru noi. Locul credinţei mântuitoare, al nădejdii neînşelătoare, al dragostei sublime. Locul unde cei morţi în păcat pot găsi viaţa, pacea şi comuniunea cu cerul. Suntem parte integrantă a Comunităţii Creştine Baptiste de Cluj. Facem parte din Uniunea Bisericilor Baptiste din Romania, din Federaţia Baptistă Europeană şi Alianţa Mondială Baptistă.

Istoric

Seiniul este menţionat încă din sec. al X-lea sub numele de Castrum Zynyr. În anul 1344, Seiniul devine opidum (târg). În 1988 a fost declarat oraş. Potrivit datelor ultimului recensământ populaţia Seiniului este de 10.105 locuitori cu 3.677 gospodării.

Cea mai veche biserică a oraşului este cunoscută a fi biserica romano-catolică zidită în 1421, apoi biserica reformată de rit calvin, ridicată în 1796, urmată de biserica ortodoxă construită în 1882. În oraş există şi o sinagogă evreiască, acum nefuncţională fiinţată în 1904.

Credinţa baptistă a ajuns la Seini în anul 1908 prin fratele Bella Bodnar. El a plecat pentru o vreme în America. Acolo a venit în legătură cu creştinii baptişti, şi s-a convertit la această credinţă. Reîntors în Seini, a propovăduit Cuvântul şi Cuvântul a adus rod.

Aşa că în 1912 s-a constituit biserica baptistă. După ce a ţinut serviciile religioase prin lăcaşuri amenajate în case ale credincioşilor, la diverse adrese din oraş, în anul 2003 au construit un frumos şi spaţios lăcaş de închinare situat pe strada Mihai Eminescu nr. 24.

Actual, biserica este păstorită de pastorul Iosif Morcan.
MULTĂ BINECUVÂNTARE


CONDUCEREA
Iosif Morcan
Pastor
0362.814.349 (fax)
0751.699.508
ios_47morcan@yahoo.com
Ionel Muscan
Prezbiter
0741.174.110

PRIMA PAGINA     DESPRE NOI     EDITORIALE     CONTACT

Designer - Marius      Webmaster - Marcel     Admin - Costel
Copyright © Biserica "Golgota" Seini 2010. Toate drepturile rezervate.