Editorial rss
IUN
11
--- PILDELE SAU PROVERBELE LUI SOLOMON --- CAPITOLUL 11
1  Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută. 2  Când vine mândria, vine şi ruşinea; dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. 3  Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea. 4  În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte. 5  Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin însăşi răutatea lui. 6  Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi Sunt prinşi de răutatea lor. 7  La moartea celui rău, îi piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită. 8  Cel neprihănit este scăpat din strîmtoare, şi cel rău îi ia locul. 9  Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi Sunt scăpaţi prin ştiinţă. 10  Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi când pier cei răi, toţi strigă de veselie. 11  Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. 12  Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. 13  Cine umblă cu bîrfeli dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul …
Citeste mai departe
TOATE EDITORIALELE
MESAJUL PĂSTORULUI
Bine ati venit! Biserica Golgota din Seini există pentru ca:

- să aducă lui Dumnezeu închinare în duh şi adevăr,
- să vestească tuturor mântuirea prin Domnul Isus Hristos,
- să-L facă de cunoscut pe Dumnezeu şi căile Sale,
- să ajute pe credincioşi în creşterea spirituală.

De asemenea vrem să ne aducem aportul la pacea şi prosperitatea ţării în care trăim, la asanarea societăţii de corupţie, minciună şi imoralitate. Dacă aveţi ocazia, veniţi să vă închinaţi împreună cu noi. Dacă vă putem fi de folos, ne-ar face mare plăcere.
Pastor
Iosif
Morcan
Pastor


PRIMA PAGINA     DESPRE NOI     EDITORIALE     CONTACT

Designer - Marius      Webmaster - Marcel     Admin - Costel
Copyright © Biserica "Golgota" Seini 2010. Toate drepturile rezervate.